VARIS // MISCELLANEOUS

Description

Càmera manipulada que passa poemes enlloc de capturar imatges

Manipulated camera that reads poems instead of taking screenshots.